สล็อต

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ QUEENSLOTXO

กิจกรรมแจกเครดิตฟรีรายสัปดาห์
แจกสูงสุดถึง 30,000 บาท

ประจำวันที่ 24 มี.ค. - 30 มี.ค. 2566

ลำดับUser Nameยอดเงินรางวัล
1QS0889XX00942,320,50010,000
2QS0899XX79972,015,0005,000
3QS0987XX77541,801,0003,000
4QS0806XX69871,698,0002,000
5QS0909XX91151,603,0001,000
6QS0655XX00191,553,0001,000
7QS0899XX00991,492,0001,000
8QS0872XX54711,405,0001,000
9QS08421XX11401,350,0001,000
10QS0991XX25781,255,0001,000
11QS0911XX94131,099,000500
12QS0646XX4468201,978500
13QS0619XX541196,700500
14QS0830XX120491,530500
15QS0883XX628971,150500
16QS0999XX064570,000300
17QS0936XX851960,080300
18QS0856XX882658,505300
19QS0885XX236144,795300
20QS0642XX822044,676300
ลำดับUser Nameยอดเงินรางวัล

เงื่อนไขการรับรางวัล

13 4